Afectacions de la visita

Afectacions de la visita

La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

En ocasions aquestes obres poden alterar d’alguna forma la visita, no obstant, són imprescindibles per a millorar l’estat i preservació del patrimoni del parc.

 

  Actuacions a l'interior del Park Güell


 

Viaducte de dalt

Tasques de manteniment dels viaductes del mig i de dalt 

Us informem que aquestes setmanes s’està treballant als viaductes del mig i de dalt per tal de restaurar el desgast ocasionat per l’ús de les instal·lacions. És per aquest motiu que poden haver-hi modificacions de pas en el transcurs de la visita lliure de l’espai. Disculpeu les molèsties.

Aquesta obra s’ha iniciat al febrer de 2024 i s’està duent a terme actualment. 

Inici: Febrer 2024  Final: -

 

 

 

Escala rampa Marianao

Tasques de manteniment de l’escala-rampa entre l’accés Marianao i el Viaducte de Baix

Us informem que s’està duent a terme l’apuntalament de la rampa escala en voladís ubicada al tram entre l’accés de Marianao i el Viaducte de Baix.

Aquest apuntalament hi serà mentre el projecte de manteniment definitiu no s’estigui duent a terme. Des d’aleshores, es preveu que les obres durin uns 8 mesos aproximadament.

Disculpeu les molèsties.

Inici: Juliol 2023 - Final: -

 

 

Recuperació barana

Plaça Natura: recuperació de la barana modernista

Al novembre de 2021 es va engegar una obra molt important a la part superior de la gran esplanada de la Pça. Natura: la reproducció de la barana modernista que delimita un camí i que corona totes les palmeres de pedra. Aquesta recuperació de la barana és possible gràcies a fotografies antigues que Patrimoni té del parc.

Al llarg del temps, aquesta barana ha patit uns canvis i un deteriorament que, fa uns anys es va decidir començar a recuperar, tot i que les obres es van aturar. 

La manca de documentació sobre com es va construir aquest espai, genera moltes incògnites i fa que es construeixi per tempteig, amb proves i rectificacions.

Ja s’ha realitzat el fonament de dues copes i ara s’estan fent proves pels braços verticals que agafen el passamà. Cap a finals d’octubre o novembre, es tindrà acabats aquests braços, revestits de pedra, i fetes també les reixes centrals i el passamà. La idea és anar reconstruint les copes de dues en dues, de la mateixa manera.

El termini de finalització de les obres, ara per ara, és incert. Caldrà finalitzar les dues copes totalment i així es podrà calcular la totalitat de la barana.

Aquesta obra es va iniciar el novembre de 2021 i s’està duent a terme actualment. 

Inici: Novembre 2021 - Final: -

 

  Actuacions a l'exterior del Park Güell


 

Escales Baixada Glòria

Obres de reurbanització de la Baixada de la Glòria i substitució d'escales mecàniques

Us informem que a partir del pròxim dilluns dia 6 de febrer, les escales de la Baixada de la Glòria estaran fora de servei a causa de l'inici de les obres que tindran lloc en el mateix espai.

La ruta alternativa que us oferim per venir al Park Güell és accedir per:

Disculpeu les molèsties.

Inici: 6 de febrer 2023 - Final: -