Afectacions de la visita

Afectacions de la visita

La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

En ocasions aquestes obres poden alterar d’alguna forma la visita, no obstant, són imprescindibles per a millorar l’estat i preservació del patrimoni del parc.

 

  Actuacions a l'interior del Park Güell


 

 

Restauracio_barana

Plaça Natura: recuperació de la barana modernista

Al novembre de 2021 es va engegar una obra molt important a la part superior de la gran esplanada de la Pça. Natura: la reproducció de la barana modernista que delimita un camí i que corona totes les palmeres de pedra. Aquesta recuperació de la barana és possible gràcies a fotografies antigues que Patrimoni té del parc.

Al llarg del temps, aquesta barana ha patit uns canvis i un deteriorament que, fa uns anys es va decidir començar a recuperar, tot i que les obres es van aturar. 

La manca de documentació sobre com es va construir aquest espai, genera moltes incògnites i fa que es construeixi per tempteig, amb proves i rectificacions.

Ja s’ha realitzat el fonament de dues copes i ara s’estan fent proves pels braços verticals que agafen el passamà. Cap a finals d’octubre o novembre, es tindrà acabats aquests braços, revestits de pedra, i fetes també les reixes centrals i el passamà. La idea és anar reconstruint les copes de dues en dues, de la mateixa manera.

El termini de finalització de les obres, ara per ara, és incert. Caldrà finalitzar les dues copes totalment i així es podrà calcular la totalitat de la barana.

Aquesta obra es va iniciar el novembre de 2021 i s’està duent a terme actualment. 

Inici: Novembre 2021 - Final: -

 

 

Forat_Bugadera

Pòrtic de la Bugadera: condicionament del paviment dels voltants

El temporal Glòria de 2020 va provocar, entre altres incidències, la caiguda de dos arbres centenaris que estaven als voltants del Pòrtic de la Bugadera, ocasionant un forat en el paviment. En caure els arbres, les arrels van arrancar les peces ceràmiques que cobrien el  sostre de la mina d’aigua que hi havia just a sota deixant al descobert aquest espai.

Aquesta mina comença en un pou fet d’obra, de ceràmica i acumulava l’aigua canalitzant-la fins a la casa Larrard.

Actualment s’estan duent a terme les obres que consisteixen, en primer lloc, en la retirada de totes les terres per poder-hi accedir i poder recobrir el tros enfonsat amb el mateix tipus de volta ceràmica i, finalment, procedir a tapar el forat.

El túnel de la mina és molt estret i molt sovint, el nivell de l’aigua és elevat (en èpoques de pluja, sobretot); per aquests motius, aquest espai no reuneix les condicions perquè sigui visitable.

Les obres no alteraran la visita i està previst que durin entre dos i tres mesos, fins a finals d’estiu. Aquesta obra es va iniciar el juny de 2022 i s’està duent a terme actualment.

Aquesta obra es va iniciar el març de 2022 i s'està duent a terme actualment.

Inici: Juny 2022 - Final: -

 

 

 

 Actuacions a l'exterior del Park Güell


 

Parada_Bus

Millora dels entorns de la parada d’autobús 1223 de la Carretera Carmel 

Al Park Güell també ens preocupem perquè els entorns del parc siguin accessibles i això inclou la millora de les infraestructures d’urbanització dels voltants, en aquest cas de la parada d’autobús 1223, Ana Maria de Matute, a l’alçada del Club de Natació de Catalunya. 

L’actuació consisteix en habilitar un nou espai més accessible amb l’arranjament i ampliació de la vorera, instal·lació d’una marquesina i mobiliari urbà, així com la regulació del nou pas de vianant amb un semàfor que fins ara no existia en aquest tram de la Carretera del Carmel. 

Aquesta obra es va iniciar el març de 2022 i s'està duent a terme actualment.

Inici: Març 2022 - Final: -