Afectacions de la visita

Afectacions de la visita

La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

En ocasions aquestes obres poden alterar d’alguna forma la visita, no obstant, són imprescindibles per a millorar l’estat i preservació del patrimoni del parc.

 

  Actuacions a l'interior del Park Güell


 

Porta_Carmel

Tasques de manteniment porta del Carmel

Us informem que l’accés del c. Carmel, 23 romandrà tancat el dijous 24/11/2022, de 18 a 22 h. Durant aquesta franja horària es podrà accedir al Park Güell per qualsevol dels altres accessos.

L’actuació que tindrà lloc serà la retirada de la porta per tal de treure-li pes a l’estructura i aprofitar per revisar tots els elements que la formen.

Es preveu que les obres de manteniment durin uns  4 mesos aproximadament, moment en què l’accés tornarà a tenir la seva porta original.

Inici: Novembre 2022 - Final: Març 2023

 

 

Revisió de la fixació de les pedres del viaducte del Mig

Revisió de la fixació de les pedres del viaducte del Mig

Cada any, revisem la fixació de tots els elements de pedra: voltes dels viaductes, columnes, copes, baranes i actualment, s’està treballant en el viaducte del Mig. La idea de treball és identificar les pedres que presenten el mínim moviment i així, poder-les fixar novament amb els sistemes i materials adients en cada cas. 

Aquesta intervenció de manteniment s’allargarà fins a finals del mes de novembre.

Inici: Novembre 2022 - Final: -

 

 

 

Reforç mur Marianao

Reforç del mur de l’entrada del c. Olot/Marianao

Dins del manteniment ordinari del Park Güell, aquesta obra s’està fent amb la col·laboració de Patrimoni i de Parcs i Jardins. 

El creixement de les arrels del garrofer està desplaçant el mur de pedra al qual s'està recolzant i, davant de la decisió de mantenir aquest arbre; s'ha apuntalat per poder treballar amb seguretat i així, poder fer un contramur per a reforçar l’existent. 

Un cop finalitzat el mur, aquests puntals es retiraran.
Les obres no alteraran la visita i està previst que finalitzin a finals d’any.

Aquesta obra s’inicia el setembre de 2022 i s'està duent a terme actualment.

Inici: Setembre 2022 - Final: -

 

 

Càmares videovigilància

Instal·lació de càmeres de videovigilància

Amb l’objectiu de millorar la vigilància i seguretat del recinte, s’estan instal·lant càmeres de videovigilància a les nou portes del parc, així com la col·locació de pilones que es podran obrir i tancar en remot. 

La implantació de tots aquests elements té una afectació en una gran part de les zones del parc, sobretot les perimetrals però no només aquestes, ja que es van fent rases per portar electricitat i xarxa als diferents punts. De totes maneres, s’està treballant perquè tots els camins siguin accessibles pels nostres visitants. 

Les obres es van iniciar el passat 4 de juliol i la previsió de finalització és el febrer-març de 2023.

Inici: Juliol 2022 - Final: -

 

 

Restauracio_barana

Plaça Natura: recuperació de la barana modernista

Al novembre de 2021 es va engegar una obra molt important a la part superior de la gran esplanada de la Pça. Natura: la reproducció de la barana modernista que delimita un camí i que corona totes les palmeres de pedra. Aquesta recuperació de la barana és possible gràcies a fotografies antigues que Patrimoni té del parc.

Al llarg del temps, aquesta barana ha patit uns canvis i un deteriorament que, fa uns anys es va decidir començar a recuperar, tot i que les obres es van aturar. 

La manca de documentació sobre com es va construir aquest espai, genera moltes incògnites i fa que es construeixi per tempteig, amb proves i rectificacions.

Ja s’ha realitzat el fonament de dues copes i ara s’estan fent proves pels braços verticals que agafen el passamà. Cap a finals d’octubre o novembre, es tindrà acabats aquests braços, revestits de pedra, i fetes també les reixes centrals i el passamà. La idea és anar reconstruint les copes de dues en dues, de la mateixa manera.

El termini de finalització de les obres, ara per ara, és incert. Caldrà finalitzar les dues copes totalment i així es podrà calcular la totalitat de la barana.

Aquesta obra es va iniciar el novembre de 2021 i s’està duent a terme actualment. 

Inici: Novembre 2021 - Final: -

 

 

 

 Actuacions a l'exterior del Park Güell


 

Parada_Bus

Millora dels entorns de la parada d’autobús 1223 de la Carretera Carmel 

Al Park Güell també ens preocupem perquè els entorns del parc siguin accessibles i això inclou la millora de les infraestructures d’urbanització dels voltants, en aquest cas de la parada d’autobús 1223, Ana Maria de Matute, a l’alçada del Club de Natació de Catalunya. 

L’actuació consisteix en habilitar un nou espai més accessible amb l’arranjament i ampliació de la vorera, instal·lació d’una marquesina i mobiliari urbà, així com la regulació del nou pas de vianant amb un semàfor que fins ara no existia en aquest tram de la Carretera del Carmel. 

Aquesta obra es va iniciar el març de 2022 i s'està duent a terme actualment.

Inici: Març 2022 - Final: -