Grups organitzats

Què és un grup organitzat?

Un grup d'entre 10 i 70 persones que realitza una reserva i té una única entrada per accedir a la zona regulada del Park Güell.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Actualització de tarifes a partir de l’1 de gener de 2020

Com obtenir una reserva ?

  1. En primer lloc us heu de donar d’alta com a usuaris per poder realitzar compres com a grup organitzat clicant Alta nous usuaris.
  2. Un cop donats d’alta podeu reservar les vostres entrades clicant el botó Compra d'entrades.
  3. Si teniu una reserva en curs, podeu confirmar-la o modificar-la clicant a Accés a l’àrea d'usuari.

Manual de grups

Podeu consultar el MANUAL i les condicions de compra d’entrades de grup aquí

 

bcn-icon-espai-personal
Accés a l'àrea d'usuari

Confirmar / Modificar reserva

Condicions específiques de la reserva per a grups

Es podran reservar amb un màxim de 3 mesos d'antelació.

Un 20 % del preu total de la reserva.

El 80 % restant es pagarà 7 dies abans del dia de la visita.

La reserva és modificable amb un increment o decrement màxim del 20 % respecte del nombre sol·licitat en la primera reserva.

Fins 48 hores abans de la visita. En aquest cas, es retornarà el 50 % de l'import total de les entrades anul·lades.

No, el mateix dia de la visita no hi haurà cap reintegrament.

En cas de disposar del voucher (comprovant de la reserva), amb el nombre correcte de persones que formen part d'aquest grup, cal dirigir-se directament al punt de control d'accés situat a les escales de la Plaça de la Natura.

Les reserves són per franja horària natural i es pot entrar al Park fins 30 minuts després de l'hora d'inici de la franja assignada (per exemple, si es té una reserva a les 9:00 h, es pot accedir al recinte fins les 9:30 h). No es permetrà l'accés un cop superada la franja horària i no es tindrà dret a la devolució de l'import de l'entrada. Una vegada dintre de la zona regulada, el grup pot gaudir de la meravellosa obra de l’arquitecte Antoni Gaudí tant de temps com desitgi

Si. Tots el membres del grup indicats al voucher han d'accedir a la zona regulada al mateix temps. Si manca algun membre el grup s'haurà d'esperar fins a que estigui complet.

El Park Güell és un bé cultural d'interès nacional, la qual cosa implica que, per exercir-hi la funció de guia, d'acord amb la Llei de turisme de Catalunya, cal estar en possessió de l'habilitació de guia de turisme atorgada per la Generalitat. L'article 65.1 de la Llei de turisme de Catalunya disposa que l'activitat de guia de turisme és de lliure prestació excepte a l'interior dels monuments declarats bé cultural d'interès nacional i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya. Si alguna persona no acreditada com a guia oficial és detectada exercint aquestes funcions, se li requerirà que ho deixi de fer. Els guies oficials acreditats per la Generalitat de Catalunya que acompanyin els grups tenen entrada gratuïta sempre i quan acreditin la seva condició a les taquilles del Park. Es poden reservar fins a un màxim de 3 entrades gratuïtes per als guies dels grups.

Els autocars dels grups que visiten la zona regulada poden reservar una plaça d'aparcament en el moment de la compra de l'entrada, que els dóna dret a hora i mitja d'estacionament a l'aparcament de la Zona Bus.

Si l'aparcament no està ple, qualsevol autocar pot fer-ne ús abonant 12€ (hora i mitja d'estacionament) en temporada alta i 9€ en temporada baixa.

Si l'aparcament està ple, els autocars poden encotxar i desencotxar passatge. 

Telèfon contacte ZonaBus 93 3308799 (dilluns a divendres 8-15 h)

[email protected]

No, les reserves no permeten canvi de dia i hora. Únicament es pot modificar en un 20% el número total de persones