Grups organitzats

Què és un grup organitzat?

Un grup d'entre 8 i 30 persones que realitza una reserva o entrada conjuntament i té una única entrada per accedir al Park Güell.

 


Com obtenir una reserva ?

  1. En primer lloc us heu de donar d’alta com a usuaris per poder realitzar compres com a grup organitzat clicant Alta nous usuaris.
  2. Un cop donats d’alta podeu reservar les vostres entrades clicant el botó Compra d'entrades. En el cas de necessitar aparcament d’autocar és imprescindible sol·licitar-ho en el moment de la compra de les entrades.
  3. Si teniu una reserva en curs, podeu confirmar-la o modificar-la clicant a Accés a l’àrea d'usuari.

Manual de grups

Podeu consultar el MANUAL i les condicions de compra d’entrades de grup aquí

 

bcn-icon-espai-personal
Accés a l'àrea d'usuari

Confirmar / Modificar reserva

Condicions específiques de la reserva per a grups

Es podran reservar amb un màxim de 3 mesos d'antelació.

Per confirmar la reserva, és obligatori la realització d’un prepagament inicial, corresponent al 20% de l’import total. En cas que ho desitgeu, també es possible la realització del pagament de l’import total de la reserva.

El pagament de l’import pendent, corresponent al 80% de l’import total, s’haurà de realitzar fins a 2 dies abans de la data de la seva visita. 
En cas de no realitzar-se aquest pagament, la reserva quedarà anul·lada per impagament, sense possibilitat de reactivar-la. En aquest cas, la devolució del prepagament realitzat es tramitarà de forma automàtica.
 

La reserva és modificable amb un increment o decrement màxim del 20 % respecte del nombre sol·licitat en la primera reserva.

En cas que realitzeu el prepagament inicial, la cancel·lació de la reserva es podrà realitzar fins a 2 dies abans de la data de visita. En aquest cas, la devolució del prepagament realitzat es tramitarà de forma automàtica.

En cas que realitzeu el pagament total, no es permet la cancel·lació de la reserva. Malgrat això, es permetrà la modificació de la data de visita sempre que el canvi es realitzi fins 2 dies abans de la data de la reserva i hi hagi aforament disponible. Podeu sol·licitar el canvi accedint al següent enllaç

No, el mateix dia de la visita no hi haurà cap reintegrament.

Les reserves realitzades a través de l’apartat de grups organitzats de la nostra pàgina web hauran de ser utilitzades per la pròpia agència o grup professional. En cap cas està permès facilitar o revendre el comprovant a agents no autoritzats prèviament per Park Güell (BSM).

Les reserves són per franja horària natural i es pot entrar al Park fins 30 minuts després de l'hora d'inici de la franja assignada (per exemple, si es té una reserva a les 9:00 h, es pot accedir al recinte fins les 9:30 h). No es permetrà l'accés un cop superada la franja horària i no es tindrà dret a la devolució de l'import de l'entrada. Una vegada dintre del Park Güell, el grup pot gaudir de la meravellosa obra de l’arquitecte Antoni Gaudí tant de temps com desitgi

Sí. El Park Güell és un espai que promou la convivència entre milers de visitants, veïns i l’entorn natural.

Per aquest motiu, està prohibit dins del recinte l’ús d’altaveus, megàfons o dispositius similars durant el guiatge que puguin produir molèsties o contaminació acústica. Es recomana l’ús de radioguies individuals.

D’altra banda, segons la normativa actual, els guies podran fer l’activitat de guiatge a grups de màxim de 30 persones.

Sí. Tots el membres del grup indicats al voucher han d'accedir al Park Güell al mateix temps. Si manca algun membre, el grup s'haurà d'esperar fins a que estigui complet.

El Park Güell és un bé cultural d'interès nacional, la qual cosa implica que, per exercir-hi la funció de guia, d'acord amb la Llei de turisme de Catalunya, cal estar en possessió de l'habilitació de guia de turisme atorgada per la Generalitat. L'article 65.1 de la Llei de turisme de Catalunya disposa que l'activitat de guia de turisme és de lliure prestació excepte a l'interior dels monuments declarats bé cultural d'interès nacional i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya. Si alguna persona no acreditada com a guia oficial és detectada exercint aquestes funcions, se li requerirà que ho deixi de fer. Els guies oficials acreditats per la Generalitat de Catalunya que acompanyin els grups tenen entrada gratuïta sempre i quan acreditin la seva condició a les taquilles del Park Güell. Es poden reservar fins a un màxim de 3 entrades gratuïtes per als guies dels grups.

Els autocars dels grups (de mínim 8 persones) que visiten el Park Güell poden reservar una plaça d'aparcament en el moment de la compra de l'entrada, que els dona dret a hora i mitja d'estacionament a l'aparcament de la Zona Bus.

El preu d'aquesta reserva és de 18 euros.

IMPORTANT: només podran accedir a l'aparcament aquells autocars que tinguin una reserva prèvia. No s'admet l'estacionament a rotació o encotxar i desencotxar.

L’estacionament finalitzarà en el moment d’abandonar el pàrquing.

S’accepten modificacions de dia i hora de la visita, sempre que la reserva estigui pagada totalment, el canvi es realitzi fins a 2 dies abans de la data de visita i hi hagi aforament disponible. Podeu sol·licitar el canvi accedint al següent enllaç amb el número de localitzador corresponent. 

No s’accepten canvis de dia i hora per a reserves amb imports pendents de pagament. 

S’accepten també modificacions per increment o disminució del número de persones de la reserva, en un 20% com a màxim sobre la reserva inicial, sempre que hi hagi aforament disponible.