Obres de restauració

La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

En ocasions aquestes obres poden alterar d’alguna forma la visita, no obstant, són imprescindibles per a millorar l’estat i preservació del patrimoni del parc.

Després d’haver realitzat l’actuació integral de l’escalinata de la Salamandra, s’inicia un procés de neteja i de conservació del banc de la plaça Natura, que es fa aproximadament cada dotze mesos amb la missió de revisar l’estat del banc i reparar els possibles defectes que es detectin. Aquesta és una actuació imprescindible per a la conservació d’aquest element patrimonial. Aquestes obres no alteraran la visita, ja que en una primera fase s’actuarà als laterals del banc i, seguidament es treballarà a la part central. En tot moment es podrà gaudir del banc i de la visibilitat de les vistes panoràmiques de la ciutat que es contemplen des d’allí.

Aquestes actuacions de millora queden emmarcades en el Pla d’Obres en el Patrimoni Arquitectònic, Patrimoni Natural i entorns del Park Güell, a partir de l’encàrrec de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En concret es va donar llum verda a deu projectes, que formen part dels que gestiona B:SM per encàrrec de l’Ajuntament dins del marc de la regulació d’accés al recinte, i que s’impulsen conjuntament amb l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i els Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. En total, aquest paquet global disposa d’una aportació de 10,6 milions d’euros.

 

Avança la restauració de la Plaça Natura i la Sala Hipòstila