Conservació i restauració del parc


La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

Un dels reptes que tenim al Park Güell és trobar l'equilibri entre l'activitat turística i els usos socials, sobretot perquè els veïns i veïnes dels barris més propers en puguin gaudir amb tranquil·litat. En aquest sentit, els ingressos provinents de la regulació es retornen al Park Güell a través de diferents projectes de millora i rehabilitació d’espais verds, miradors, camins, zones de jocs, etc.

A continuació trobareu informació de moltes de les obres que s'han dut a terme des de l'any 2017 al Park Güell i als seus voltants fins al dia d'avui.