Obres de restauració

Restauració de l’escalinata del Park Güell

La singularitat històrica, arquitectònica i artística del Park Güell va ser reconeguda l’any 1969 per l’Estat espanyol, en ser declarat monument d’interès cultural.

L’any 1984, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va anar més enllà, i el va declarar Patrimoni de la humanitat. Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Aquesta missió no es podria dur a terme sense una tasca constant de conservació, restauració i protecció d’aquest bé d’interès cultural.

En ocasions aquestes obres poden alterar d’alguna forma la visita, no obstant, són imprescindibles per a millorar l’estat i preservació del patrimoni del parc.

Des del mes de novembre de 2020, s’està treballant per recuperar l’esplendor de l’escalinata del Park Güell. Després que Parcs i Jardins fes la neteja de la vegetació i de la calç dipositada a la primera bassa de les escales de la Salamandra, Patrimoni ha restaurat l’estructura del compàs i de les plataformes que la conformen.

Actualment s’està treballant per acabar de completar la restauració del trencadís del voltant. Així s’acomplirà una actuació integral del conjunt arquitectònic per tal de recuperar aquest espai tan emblemàtic del Park Güell.

Aquestes actuacions de millora queden emmarcades en el Pla d’Obres en el Patrimoni Arquitectònic, Patrimoni Natural i entorns del Park Güell, a partir de l’encàrrec de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En concret es va donar llum verda a deu projectes, que formen part dels que gestiona B:SM per encàrrec de l’Ajuntament dins del marc de la regulació d’accés al recinte, i que s’impulsen conjuntament amb l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i els Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó. En total, aquest paquet global disposa d’una aportació de 10,6 milions d’euros.

 

Avança la restauració de la Plaça Natura i la Sala Hipòstila