Viaducte de baix

El pont sustentat sobre dues fileres de columnes recobertes de pedra sense desbastar

En aquests viaductes es van construir sistemes per captar i filtrar aigua de pluja, que es dipositava als aljubs que tenien cadascun dels viaductes. El Viaducte de Baix dibuixa una línia corba i està sustentat per dues fileres de columnes inclinades tot formant una paràbola que inclou la volta central. A la seva part exterior, petites columnes adossades suporten uns testos que fan de barana a la part superior.

bcn-icon-calendari
Tarifes i Horaris