Recomanacions i normativa de visita

  • Les entrades es reserven durant els 30 minuts posteriors a l’hora d’inici de la visita. En el cas d’arribar amb retard al Park, el grup perdrà el dret a realitzar la seva visita. Les visites amb experiència guiada començaran de manera puntual a l’hora reservada.
  • Només podran accedir-hi el nombre de persones que consta al comprovant d’entrada.
  • Disposem d’àrees habilitades per a fer pícnic o activitats d’esbarjo.  Aquestes, queden prohibides dins el Park Güell, amb l’objectiu de protegir i preservar l’espai patrimonial. 
  • Per garantir la conservació de les zones emblemàtiques del Park Güell, no està permès pujar o recolzar-se en els elements patrimonials.
  • No es permet desvestir-se, descalçar-se ni estirar-se als bancs i jardins. Tampoc no es permet fumar en aquelles zones del parc en què estigui específicament prohibit i degudament indicat.
  • Procureu mantenir-vos en grup durant el recorregut. En cas que algun membre del grup abandoni el Park, no podrà accedir-hi de nou.
  • Els grups escolars que incompleixin qualsevol dels punts anteriors o que no mostrin un comportament adequat seran advertits per abandonar el Park i no podran tornar a optar al programa escolar en el futur.