La governança del parc

La diversitat d'elements i espais que conviuen al Park Güell –patrimonials, naturals, històrics, de serveis...– fa que la gestió i conservació sigui complexa. Això implica que el seu manteniment, i també el de l'entorn urbà més proper, depengui de la coordinació de diversos departaments municipals.

El repte és trobar l'equilibri entre l'activitat turística i els usos socials, sobretot perquè els veïns i veïnes dels barris més propers en puguin gaudir amb tranquil·litat. El gran augment del nombre de visitants d'arreu del món en els darrers anys, i la sensació de què el parc és un espai per als turistes, ha fet que la ciutadania se n'hagi anat allunyant i desconegui la riquesa natural que s'hi pot trobar.

El Park Güell és un dels grans espais verds de Barcelona, obert a tota la ciutadania i amb un model de governança propi per la seva complexitat.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona proposa un nou model de governança per afavorir el retorn del parc a la ciutat. Així, l'any 2018 s'aprova la Mesura de Govern "Pla estratègic del Park Güell 2017-2022", un programa de diferents actuacions que busquen fomentar-ne l'ús social, reduir l'impacte de la massificació, i seguir preservant el patrimoni arquitectònic i natural.

Una de les 198 actuacions que s'han validat en un procés de diàleg amb la ciutadania, consisteix en crear un ens de governança on es prenguin les decisions d'una forma participada. Està format per un òrgan consultiu anomenat Grup d'Impuls i seguiment del Park Güell, constituït el juny de 2018. Hi estan representades diverses àrees de l'Ajuntament, professionals i experts, així com associacions veïnals i la resta de propietaris de dins del recinte del parc.

LA PROPOSTA ESTRATÈGICA DEL PARK GÜELL

L'ENS DE GESTIÓ DEL PARK GÜELL

L'òrgan de gestió encarregat d'exercir les tasques de secretaria del Grup d'Impuls i seguiment, dels Grups de Treball i de la comissió tècnica executiva és la Secretaria Tècnica del Park Güell, des d'on amb una visió transversal, coordina tots els operadors i projectes municipals sota la titularitat de la Gerència d'Ecologia Urbana.

 

My Image